Η τελετή βράβευσης των καινοτόμων ιδεών του δημιουργικού κλάδου από το ευρωπαϊκό έργο Interreg Creative@Hubs

Posted on February 09,2023 Posted in Cross-Border Open Innovation Contest

Η απονομή των βραβείων του διασυνοριακού διαγωνισμού ανοικτής καινοτομίας του έργου Interreg Creative@Hubs, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2023 στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Την εκδήλωση συντόνισε, εκ μέρους του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ο κ. Ανδρέας Τσιλίρας, πολιτιστικός διαχειριστής, ενώ ο κ. Τάκης Λυμπερέας, project manager του έργου αναφέρθηκε στους γενικούς στόχους του Creative@Hubs το οποίο ολοκληρώνεται εντός του έτους 2023. Ο κ. Τριαντάφυλλος Τατούλης, εκπρόσωπος των 3 εμπορικών Επιμελητηρίων (Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας) αναφέρθηκε ειδικότερα στη διαδικασία υλοποίησης του διασυνοριακού διαγωνισμού ανοικτής καινοτομίας μέσω της πλατφόρμας ανοικτής καινοτομίας του ΠΤΑ/ΠΔΕ (www.pde-oip.gr/en).

Παρουσίασε επίσης και τα βραβεία, τα οποία περιλαμβάνουν συνοπτικά την οργάνωση και υλοποίηση ενός προγράμματος καθοδήγησης (Mentoring Programme) τουλάχιστον 20 ωρών, την ανάπτυξη υλικού δημοσιότητας (εταιρική ταυτότητα, λογότυπο, εταιρικό βίντεο) και τη συμμετοχή των βραβευμένων σε έκθεση ή εκδήλωση του δημιουργικού τομέα σε μια από τις περιφέρειες που συμμετέχουν στο έργο.

Τα βραβεία που απονεμήθηκαν ανά κλάδο είναι τα εξής:

  • Αγροδιατροφικός τομέας
  1. Α' βραβείο: Παντελής Μυλωνάς
  2. Β' βραβείο: Σπύρος Λαζαρόπουλος
  3. Γ' βραβείο: Natalie La Torre
  • Χειροτεχνία / Εικαστικές - καλλιτεχνικές δημιουργίες / Παραστατικές τέχνες
  1. Α' βραβείο: Giuseppe Rinelli
  • Πολιτιστικός Τουρισμός / Πολιτιστική Κληρονομιά
  1. Α' βραβείο: Παρασκευάς Λαλιώτης
  2. Β' βραβείο: Riverview Project ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.
  3. Γ' βραβείο: TRACES ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Τα αποτελέσματα είναι επίσης αναρτημένα στην πλατφόρμα του έργου: https://creativehubs.cti.gr/home.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας κ. Φωκίων Ζαΐμης αφού συνεχάρη όλους τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, τόνισε την ανάγκη ανάδειξης παρόμοιων επιχειρηματικών ιδεών του δημιουργικού κλάδου στην ΠΔΕ μεταξύ άλλων. Ο Αντιπεριφερειάρχης πραγματοποίησε την απονομή των βραβείων της θεματικής ενότητας του Πολιτιστικού Τουρισμού / Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Ο Διευθυντής του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Χρήστος Τζομάκας, απένειμε τα βραβεία της θεματικής ενότητας του Αγροδιατροφικού Τομέα, ενώ δύο ακόμα βραβεία, ανάμεσά τους και το πρώτο βραβείο της θεματικής ενότητας Χειροτεχνία / Εικαστικές - καλλιτεχνικές δημιουργίες / Παραστατικές τέχνες, θα αποσταλεί στην Ιταλία.

Ο κάθε ένας από τους βραβευθέντες, είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει στους συμμετέχοντες την επιχειρηματική του καινοτόμα ιδέα, ενώ η εκδήλωση μεταδόθηκε και διαδικτυακά με δυνατότητα διερμηνείας από και προς τα αγγλικά, για τους συμμετέχοντες από τη γειτονική Ιταλία.

Στο έργο Creative@Hubs – Interreg V-A Greece-Italy 2014-2020 συμμετέχουν τέσσερις εταίροι: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης (επικεφαλής), Περιφέρεια Ηπείρου, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και Περιφέρεια Απουλίας. Στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, συμμετέχουν επίσης: το ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», τα τρία Εμπορικά Επιμελητήρια της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας) και το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης - Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου: https://greece-italy.eu/rlb-funded-projects/creativehubs/

Posted on February 09,2023 Tags #Interreg_V_A_Greece_Italy #Interregreeceitaly #Interregproject #EUprojects #Creative_Hubs

InterregGreeceItaly Logo

La piattaforma Web Creative@Hubs fa parte del progetto Creative@Hubs il cui obiettivo principale è stabilire una maggiore sinergia tra le industrie creative e le autorità pubbliche al fine di contribuire alla capacità delle regioni di creare nuova conoscenza e generare innovazione. Il progetto Creative@Hubs fa parte del programma Interreg Grecia-Italia. Per maggiori informazioni visita Interreg Greece-Italy

Calendario degli eventi