Το Διασυνοριακό Έργο «Creative@Hubs» Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020 πραγματοποιεί, στην Πάτρα, το Τελικό του Συνέδριο.

Posted on September 26,2023 Posted in Final Conference

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διοργανώνει το Τελικό Συνέδριο του έργου Creative@Hubs του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020» στις 28-29 Σεπτεμβρίου 2023, στο Αμφιθέατρο του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών (Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 38-40, Πάτρα).

Στο πλαίσιο του έργου δημιουργούνται 9 δημιουργικοί κόμβοι (Creative Hubs) ως συνεργατικοί χώροι, απευθυνόμενοι σε: μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δημιουργούς, καλλιτέχνες και οργανισμούς του πολιτιστικού και δημιουργικού κλάδου, σε Ελλάδα και Ιταλία.

Κατά την 4ετή διάρκεια υλοποίησης του έργου Creative@Hubs πραγματοποιήθηκαν δράσεις όπως η δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού ασύγχρονης εκπαίδευσης, στοχευμένα εργαστήρια-σεμινάρια, ημέρες πληροφόρησης, εκδηλώσεις, η δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας με εργαλεία τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών (ICT), ανταλλαγές τεχνογνωσίας των διαχειριστών των κόμβων, αποστολές δικτύωσης Β2Β, συμμετοχές σε διεθνείς εκθέσεις, διοργάνωση διεθνούς φεστιβάλ δημιουργικών βιομηχανιών καθώς και η ανάπτυξη σχεδίου βιωσιμότητας των κόμβων.

Κατά τη διάρκεια της 2ήμερης εκδήλωσης του συνεδρίου, ειδικοί επιστήμονες και εμπειρογνώμονες θα τοποθετηθούν σε θεματικά πεδία όπως:

  • Οι κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συνεργατικών χώρων εργασίας
  • Οι συνεργατικοί χώροι εργασίας και διαδικασίες κοινωνικής καινοτομίας σε αγροτικές περιοχές
  • Τοπικά δημιουργικά οικοσυστήματα, απασχόληση και ο ρόλος των κόμβων
  • Συνεργατικοί χώροι εργασίας σε μη αστικές περιοχές
  • Συνδυασμός δημιουργικότητας και αγροτικής ανάπτυξης στην περιοχή της Απουλίας - Οικοσυστήματα Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας κ.λπ.

Κεντρικός ομιλητής του Τελικού Συνεδρίου θα είναι ο καθηγητής Μάρκετινγκ του τμήματος Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, κ. Αναστάσιος Πανόπουλος.

Βρείτε την πρόσκληση και το πρόγραμμα.

Εγγραφείτε εδώ.

Παρακολουθήστε το ζωντανά, από το κανάλι μας σε 3 γλώσσες (EN-GR-IT)

Οι εταίροι του έργου Creative@Hubs – Interreg V-A Greece-Italy 2014-2020 είναι τέσσερις:  Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης (επικεφαλής), Περιφέρεια Ηπείρου, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και Περιφέρεια Απουλίας. Στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, συμμετέχουν επίσης: το ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», τα τρία Εμπορικά Επιμελητήρια της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας), και το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης - Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου: https://2014-2020.greece-italy.eu/rlb-funded-projects/creativehubs/  

Posted on September 26,2023 Tags #Interreg_V_A_Greece_Italy #Interregreeceitaly #Interregproject #EUprojects #Creative_Hubs

InterregGreeceItaly Logo

La piattaforma Web Creative@Hubs fa parte del progetto Creative@Hubs il cui obiettivo principale è stabilire una maggiore sinergia tra le industrie creative e le autorità pubbliche al fine di contribuire alla capacità delle regioni di creare nuova conoscenza e generare innovazione. Il progetto Creative@Hubs fa parte del programma Interreg Grecia-Italia. Per maggiori informazioni visita Interreg Greece-Italy

Calendario degli eventi