Ανακοινώνουμε τα Βραβεία του Διασυνοριακού Ανοιχτού Διαγωνισμού Καινοτομίας στο πλαίσιο δράσεων του έργου Interreg Creative@Hubs

Posted on January 26,2023 Posted in Cross-Border Open Innovation Contest

Με την ανακοίνωση των βραβείων ολοκληρώθηκε ο διασυνοριακός διαγωνισμός ανοικτής καινοτομίας του έργου Interreg Creative@Hubs που αφορούσε επιχειρηματικές ιδέες και προτάσεις από τον δημιουργικό κλάδο, οι οποίες σχετίζονται με τις παρακάτω ενότητες:

  1. Αγροδιατροφικός τομέας
  2. Χειροτεχνία / Εικαστικές-Καλλιτεχνικές δημιουργίες / Παραστατικές Τέχνες (Θέατρο, Χορός, Μουσική κ.λπ.)
  3. Πολιτιστικός Τουρισμός / Πολιτιστική Κληρονομιά

Δημιουργοί, καλλιτέχνες, οργανισμοί και εταιρείες του χώρου της δημιουργικής βιομηχανίας είχαν την ευκαιρία, από 22 Νοεμβρίου έως και 20 Δεκεμβρίου 2022, να υποβάλουν τις ολοκληρωμένες καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες τους στην πλατφόρμα ανοικτής καινοτομίας του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΠΤΑ/ΠΔΕ) (www.pde-oip.gr/en) συμμετέχοντας στο διαγωνισμό.

Ανεξάρτητη 8μελής επιτροπή, αξιολόγησε τις συμμετοχές με απόλυτη διαφάνεια, αναδεικνύοντας τις παρακάτω βραβευθείσες προτάσεις, ανά θεματική ενότητα και κατά σειρά κατάταξης ως εξής:

  • Αγροδιατροφικός τομέας

Α' βραβείο: Παντελής Μυλωνάς

Β' βραβείο: Σπύρος Λαζαρόπουλος

Γ' βραβείο: Natalie La Torre

  • Χειροτεχνία / Εικαστικές - καλλιτεχνικές δημιουργίες / Παραστατικές τέχνες

Α' βραβείο: Giuseppe Rinelli

(Στη συγκεκριμένη κατηγορία δεν υπήρξε επαρκής αριθμός συμμετοχών για την απονομή τριών βραβείων)

  • Πολιτιστικός Τουρισμός / Πολιτιστική Κληρονομιά

Α' βραβείο: Παρασκευάς Λαλιώτης

Β' βραβείο: Κωνσταντίνος Ραγιάς

Γ' βραβείο: TRACES ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

 

Τα αποτελέσματα είναι αναρτημένα στην πλατφόρμα του έργου: https://creativehubs.cti.gr/home.

Τα βραβεία περιλαμβάνουν συνοπτικά την οργάνωση και υλοποίηση ενός προγράμματος καθοδήγησης (Mentoring Programme), την ανάπτυξη υλικού δημοσιότητας και τη συμμετοχή των βραβευμένων σε έκθεση ή εκδήλωση του δημιουργικού τομέα σε μια από τις περιφέρειες που συμμετέχουν στο έργο.

Επιπλέον, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας αναλαμβάνει τη συμμετοχή της βραβευθείσας πρότασης με την μεγαλύτερη απόλυτη βαθμολογία, ήτοι της πρότασης του κ. Παρασκευά Λαλιώτη σε έκθεση ή πρόγραμμα επώασης του δημιουργικού τομέα σε περιοχή εκτός της περιοχής παρέμβασης του προγράμματος.  

Η τελετή απονομής βραβείων, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2023 (ώρες 11:00-13:00) στις εγκαταστάσεις της ΠΔΕ – Αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο (Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32 & Αμερικής, Πάτρα).

Η τελετή θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω της πλατφόρμας zoom: https://bit.ly/creativehubs_results.

Στο έργο Creative@Hubs – Interreg V-A Greece-Italy 2014-2020 συμμετέχουν τέσσερις εταίροι:  Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης (επικεφαλής), Περιφέρεια Ηπείρου, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και Περιφέρεια Απουλίας. Στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, συμμετέχουν επίσης: το ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», τα τρία Εμπορικά Επιμελητήρια της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας) και το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης - Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου: https://greece-italy.eu/rlb-funded-projects/creativehubs/

Posted on January 26,2023 Tags #Interreg_V_A_Greece_Italy #Interregreeceitaly #Interregproject #EUprojects #Creative_Hubs

InterregGreeceItaly Logo

The Creative Hubs Web Platform is part of the Creative@Hubs project whose main objective is to establish an increased synergy between creative industries and Public authorities in order to contribute the capability of regions to create new knowledge and to generate innovation. The Creative@Hubs project is part of the Interreg Greece-Italy program. For more information visit Interreg Greece-Italy

Event Calendar