Το Διασυνοριακό Έργο «Creative@Hubs» Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020 πραγματοποιεί, στην Πάτρα, το Τελικό του Συνέδριο.

Posted on September 26,2023 Posted in Final Conference

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διοργανώνει το Τελικό Συνέδριο του έργου Creative@Hubs του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020» στις 28-29 Σεπτεμβρίου 2023, στο Αμφιθέατρο του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών (Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 38-40, Πάτρα). Σ...

Read more

The Cross-Border Project "Creative@Hubs" Interreg V-A Greece-Italy 2014-2020 is holding its Final Conference, in Patras.

Posted on September 26,2023 Posted in Final Conference

The Regional Development Fund of the Region of Western Greece is organizing the Final Conference of the Creative@Hubs project of the European Territorial Cooperation Program "Interreg V-A Greece-Italy 2014-2020", on September 28-29, 2023, in the Amphitheater of the New Archaeological Museum of Patras (N.E.O. Patron-Athinon 38-40, Patra...

Read more
InterregGreeceItaly Logo

The Creative Hubs Web Platform is part of the Creative@Hubs project whose main objective is to establish an increased synergy between creative industries and Public authorities in order to contribute the capability of regions to create new knowledge and to generate innovation. The Creative@Hubs project is part of the Interreg Greece-Italy program. For more information visit Interreg Greece-Italy

Event Calendar