Το Διακρατικό Έργο Creative@Hubs Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020 συμμετέχει στην 87η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης: Περίπτερο: 17 / Κιόσκι: 05

Posted on August 30,2023 Posted in Exhibitions

Σκοπός της συμμετοχής του είναι η προβολή και δικτύωση των 4 Δημιουργικών Κόμβων (Hubs) που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Πλησιάζοντας στην ολοκλήρωση του έργου Creative@Hubs του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020», το Περιφερειακό Ταμείο Ανά...

Read more

The Transnational Project Creative@Hubs Interreg V-A Greece-Italy 2014-2020 participates in the 87th Thessaloniki International Fair: Pavilion: 17 / Stand: 5

Posted on August 30,2023 Posted in Exhibitions

The purpose of its’ participation is the promotion and networking of the 4 Creative Hubs active in the Region of Western Greece. Approaching the completion of the Creative@Hubs project of the European Territorial Cooperation Program "Interreg Greece-Italy 2014-2020", the Regional Development Fund of the...

Read more

The Call for Interest for the CREATIVE@HUBs Project's Fair of Rural Creativity is now open!

Posted on August 17,2023 Posted in Exhibitions

Are you a business or non-profit association from Puglia or Greece? Do you belong to the Agri-food or Cultural and Creative Industry sector? Send your application for the Call for Interest!   You can participate and have an exhibition space, for free, in the Fair of Rural Creativity that will be held...

Read more

Interreg Creative@hubs: The Chamber of Helia concluded the cycle of workshops-seminars, in Helia Greece

Posted on June 23,2023 Posted in Workshops-Seminars

The Chamber of Helia organized the final 14 (11th – 24th) training workshops, between March to June 2023, for CCIs in the context of the Creative@Hubs project. Topics, such as: “Book on Cloud - Digital tools for managing online reservations” - "Filoxeno - Digital Marketing tools for Gre...

Read more
InterregGreeceItaly Logo

The Creative Hubs Web Platform is part of the Creative@Hubs project whose main objective is to establish an increased synergy between creative industries and Public authorities in order to contribute the capability of regions to create new knowledge and to generate innovation. The Creative@Hubs project is part of the Interreg Greece-Italy program. For more information visit Interreg Greece-Italy

Event Calendar